Content restricted

เรียน ผู้สนใจ และเห็นคุณค่าของไม้เก่า บ้านไม้เก่า ที่เคารพ

เรามีความยินดี ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการเป็นสื่อกลาง จัดหาบ้านไม้เก่าให้แก่ท่าน

สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้

1. สมาชิกสามารถดู ข้อมูลเจ้าของบ้าน ที่ติดต่อขายผ่านเรา พร้อมภาพถ่ายบ้าน

2. มีบ้านไม้เก่า เข้ามาให้ท่านเลือก ทุกวัน กว่าเดือนละ 100-200 หลัง ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

3. สมาชิก ติดต่อกับเจ้าของบ้านโดยตรง และตกลงราคากันโดยตรง  โดยเราไม่มีส่วนในการกำหนดราคา

เงื่อนไข การเป็นสมาชิก ตลาดกลาง ซื้อขาย บ้านไม้เก่า

1. สมาชิก มีค่าบริการ 600 บาท  (ใช้ได้ 30 วัน )

2. หาก จบ ซื้อขาย ได้  เราคิดค่า ธรรมเนียมเพิ่ม หลังละ 1,000 บาท

วิธีการสมัครสมาชิก

ให้ แจ้ง ข้อมูลดังต่อไปนี้

1.ชื่อ  นามสกุล

2.เบอร์โทรศัพท์

3. e-mail

มาที่ คุณกิตติชน  สนิทเชื้อ

ไลน์ ไอดี 0911096554 หรือlineรับซื้อบ้านไม้เก่า

สมาชิก 30 วัน

สมาชิก 30 วัน

1. แพ็คเกจนี้ สมาชิกสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์เจ้าของบ้าน ได้ทุกหลัง
2. ดูบ้านไม้เข้ามาใหม่ทุกวันก่อนใคร เป็นเวลา 30 วัน
3. ค่่าสมาชิก 600 บาท สามารถชำระผ่านบัตร ที่มีเครื่องหมาย VISA หรือ MASTER CARD