รับซื้อบ้านไม้เก่า ประเมินราคาโดยผู้รับซื้อบ้านไม้เก่าอย่างไร

พชร รับซื้อบ้านไม้เก่า จริงใจ

               การสร้างบ้านด้วยไม้นั้นได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในประเทศไทย แต่ด้วยในปัจจุบันราคาไม้นั้นเริ่มค่อนข้างสูงมากยิ่งขึ้น คนจึงหันไปใช้ไม้เทียมหรือคอนกรีตในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยมากกว่า เพราะด้วยเรื่องราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าไม้จริง สามารถนำมาออกแบบก่อสร้างได้อย่างหลากหลาย หาซื้อได้ง่ายและมีความทนทาน ในสมัยก่อนคนไทยนิยมใช้ไม้เพื่อนำมาก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพราะป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ การตัดไม้เพื่อนำมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจึงกลายเป็นเหมือนวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน แต่เมื่อความเจริญเพิ่มมากยิ่งขึ้น ป่าไม้เริ่มลดน้อยลงคนจึงเริ่มหาสิ่งทดแทนที่จะสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างแทนไม้ ปัจจุบันบ้านไม้จึงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีให้เห็นกันแล้วโดยเฉพาะในเขตเมืองหรือในเขตชุมชนที่ค่อนข้างมีความเจริญมากขึ้นแล้ว

               แม้ว่าความนิยมในการใช้ไม้ในการก่อสร้างที่พักอาศัยลดน้อยลง แต่ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างไปแล้วนั้นก็ยังคงมีราคาอยู่ เพราะยังมีกลุ่มคนที่ต้องการใช้งานไม้เก่าและหาซื้อไม้เก่าตามบ้านเรือนของคนเราอยู่ โดยเฉพาะบ้านไม้เก่าที่ต้องการรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่หรือบ้านไม้เก่าที่ต้องการจะขายทิ้งไปพร้อมที่ดิน บ้านไม้สามารถขายแยกกับที่ดินได้เพราะมีกลุ่มผู้รับซื้อบ้านไม้เก่าหรือมีบริษัทรับซื้อไม้เก่าเหล่านี้อยู่มากพอสมควร ราคาการรับซื้อไม้เก่านั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด สภาพของไม้ค่อนข้างมีความสมบูรณ์หรือเริ่มที่จะพุพังแล้ว รวมไปถึงว่าเป็นไม้อะไรมีความหนาบางขนาดไหน หากไม้ยังคงมีสภาพสมบูรณ์และสวยงาม อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีราคาและมีความแข็งแรงก็จะได้ราคาที่สูงพอสมควร การรับซื้อไม้เก่าจากบ้านไม้นั้นมีราคารับซื้อตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้าน

รับซื้อบ้านไม้เก่า ทั่วไทย

               การที่จะขายบ้านไม้เก่าแต่ไม่รู้ราคาซื้อขายควรทำการให้ผู้รับซื้อประเมินราคาในการรับซื้อให้ก่อน แต่อาจจะลองให้หลาย ๆ เจ้าได้ทำการประเมินราคารับซื้อให้และนำมาเปรียบเทียบราคากัน ว่าเจ้าไหนที่ให้ราคาดีที่สุดและสมน้ำสมเนื้อมากที่สุด แต่หากไม้เริ่มพุพังแล้วไม่ค่อยมีความสวยงามแล้วก็ต้องรับราคาในการรับซื้อให้ได้เพราะว่าราคาก็จะตกลงไปตามสภาพของไม้ การให้ผู้รับซื้อบ้านไม้เก่าประเมินราคาการรับซื้อนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับซื้อมาตีประเมินถึงที่ก็ได้ เพราะด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีการถ่ายรูปและส่งให้ผู้รับซื้อประเมินราคาไม้ให้จะสะดวกกว่าการติดต่อให้ผู้นับซื้อเข้าไปประเมินถึงบ้าน เพราะหากต้องการเปรียบเทียบราคาก็ต้องให้ผู้รับซื้อหลายเจ้าเข้ามาทำการประเมินราคาให้ อาจจะค่อนข้างทำให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจขาย

               หากเราเลือกส่งประเมินราคาไม้ตามช่องทางการติดต่อต่าง ๆ และใช้รูปที่ถ่ายบ้านไม้และเนื้อไม้ส่งไปยังผู้รับซื้อเพื่อให้ประเมินราคาการซื้อให้ ย่อมส่งผลดีต่อผู้ที่ต้องการขายและทำให้สามารถเปรียบเทียบราคาในการรับซื้อไม้ของผู้รับซื้อแต่ละเจ้าได้เร็วมากกว่า เมื่อทำการเปรียบเทียบแล้วเจ้าไหนที่ให้ราคาดีที่สุด จึงค่อยติดต่อไปเพื่อทำการตกลงซื้อขาย ส่วนใหญ่แล้วการติดต่อผู้รับซื้อบ้านไม้เก่าโดยตรงไม่ผ่านนายหน้าผู้ขายจะได้ราคาเต็ม ๆ โดยที่ไม่ต้องแบ่งค่านายหน้าให้แก่ผู้อื่น เพราะช่องทางการติดต่อไปยังผู้รับซื้อไม้เก่านั้นสามารถหาได้เองตามโลกออนไลน์ การรับซื้อไม้เก่าของผู้รับซื้อจะออกค่าบริการในการรื้อถอนและขนย้ายไม้เองเป็นส่วนใหญ่ หากมีผู้รับซื้อเจ้าไหนที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ให้พิจารณาให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจขายให้ เพราะยังมีผู้รับซื้อจำนวนไม่น้อยที่ไม่คิดค่าบริการเหล่านี้

picwod1972001

 

               การเลือกผู้รับซื้อเพื่อเข้ามาประเมินราคาไม้ให้แก่ผู้ที่ต้องการขาย ผู้ที่ต้องการขายสามารถเลือกให้ผู้รับซื้อกี่เจ้าก็ได้เข้ามาทำการประเมินราคาให้ และผู้ขายก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้รับซื้อที่ให้ราคาประเมินที่ดีสำหรับตนเองได้ บ้านไม้ที่ถูกปล่อยให้ร้างไม่มีคนอยู่อาศัยหรือเริ่มจะเก่าแล้วต้องการจะสร้างใหม่ สามารถขายได้เกือบทั้งหมด แต่หากเป็นไม้ที่ยากต่อการนำเอาไปใช้ได้แล้วก็อาจจะได้ราคาไม่เทียบเท่าไม้ที่ยังสมบูรณ์อยู่ อายุของไม้บางชนิดนั้นสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้อยู่อาศัย แต่หากขาดการดูแลก็จะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อย ๆ รวมถึงปัญหาพุพังตามกาลเวลาและถูกกัดกินได้แมลง การปล่อยให้ไม้เสื่อมสภาพไปเองก็ต้องมาคอยซ่อมแซมหรือเสียเงินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่อยู่ดี การขายไม้เก่าในตอนที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์อยู่และนำเงินที่ได้เพื่อนำไปเป็นส่วนของการก่อสร้างใหม่ย่อมคุ้มค่าอยู่พอสมควร สำหรับผู้ที่มีความต้องการในการสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติมบ้านอยู่แล้ว

               สรุปได้ว่าราคาประเมินบ้านไม้เก่านั้นจะได้ราคามากหรือน้อยต้องขึ้นอยู่กับสภาพของไม้เป็นหลัก แม้ว่าในบางผู้รับซื้อจะบริการรื้อถอนและขนย้ายไม้เอง แต่หากเป็นสถานที่ที่ไกลออกไปพอสมควรก็อาจจะถูกขอต่อราคาลงบ้าง เพราะผู้รับซื้อบ้านไม้เก่าต้องมีทั้งค่าเดินทางและค่าแรงของผู้ที่จะไปทำการรื้อถอนบ้านไม้เก่าที่รับซื้อ หากสามารถหาผู้รับซื้อในเขตพื้นที่ใกล้เคียงก็จะหมดปัญหาในเรื่องของการถูกต่อรองราคา หรือเลือกผู้รับซื้อไม้เก่าที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศและเขตใกล้เคียงจะเป็นการดีที่สุดในการซื้อขายไม้เก่า ได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไปพร้อมกัน