คุณค่า บ้านไม้เก่า ที่ผู้รับซื้อบ้านไม้เก่ามองเห็นคุณค่าของวัสดุธรรมชาติ

พชร รับซื้อบ้านไม้เก่า

              เมื่อพูดถึงการสร้างบ้านในปัจจุบันมีวัสดุที่ใช้สำหรับการสร้างบ้านมากมายให้เลือกใช้ ทั้งบ้านที่ใช้วัสดุ  ผนังก่ออิฐมอญฉาบปูน ผนังอิฐมวลเบา  อีโค่บล็อก  สร้างโดยใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป   แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นวัสดุในการสร้างบ้านสมัยใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป วัสดุเหล่านี้หาซื้อได้ง่าย ๆ ตามแหล่งขายวัสดุก่อสร้างทั่ว ๆ ไป  แต่ยังมีวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านที่เป็นแนวใกล้ชิดธรรมชาติ ทั้งการสร้างบ้านด้วยวัสดุ ดินหรือที่เรียกว่าบ้านดินและวัสดุไม้แท้หรือที่เรียกกันว่าบ้านไม้

                บ้านไม้เป็นวัสดุที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิมโดยเฉพาะในเมืองไทยของเรา นั่นเป็นเพราะแต่เดิมประเทศไทยมีทรัพยากรป่าไม้มากมายและไม้เป็นวัสดุที่เหมาะกับการทำที่อยู่อาศัยในเขตประเทศร้อนชื้น แต่เนื่องจาก ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศเราเหลือน้อยลงทุกที จึงทำให้ทางรัฐบาลมีนโยบายในการปิดป่า ยกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ ไม้แท้ ๆ ที่จะนำมาสร้างบ้านไม้หรือเฟอร์นิเจอร์จึงหายากขึ้นทุกที แต่บ้านไม้ก็ยังเป็นบ้านที่ทรงคุณค่า มีคนจำนวนหนึ่งทีเดียวที่ยังคงรักที่จะสร้างบ้านด้วยไม้และอาศัยอยู่ในบ้านไม้ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น นั่นก็เพราะ

พชร รับซื้อบ้านไม้เก่า

                ความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านไม้  การสร้างบ้านด้วยวัสดุอื่น ๆ ที่นำมาฉาบปูนถึงแม้จะมีวัสดุหลากหลายแต่ก็ให้ความรู้สึกไม่ต่างกันมากและให้สัมผัสที่เป็นสมัยใหม่ แต่บ้านไม้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง เมื่อเราได้เห็นบ้านไม้ ได้เข้าไปในบ้านไม้ เราจะเกิดความรู้สึกถึงอดีตอันละเมียดละไม ความเป็นไทยแท้ ความรู้สึกได้ใกล้ชิดกับวิถีไทยแบบดั้งเดิมแบบธรรมชาติ ความประณีตละเอียดอ่อนและเรียบง่ายของวิถีชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาได้ในบ้านสไตล์อื่น ๆ

 

                บ้านไม้เป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทย เมื่อก้าวเข้ามาในตัวบ้านหรือในชายคา ชายเรือนบ้านไม้จะเกิดความรู้สึกเย็น เพราะไม้ต่างจากวัสดุประเภทอื่น บ้านไม้จะให้อุณหภูมิที่เย็นโดยแทบไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ เราจะเห็นได้ว่าบ้านในสไตล์ก่ออิฐฉาบปูนนั้น เป็นสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยที่เรารับมาจากฝั่งตะวันตกซึ่งภูมิอากาศแตกต่างจากของไทย ประเทศของเขาเป็นประเทศหนาว การก่ออิฐจะช่วยกันลมและหิมะรวมถึงอุณหภูมิเย็น เมื่อเราสร้างตามเขาบ้านจึงร้อนและต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ

                บ้านไม้ทำให้รู้สึกว่าได้พักผ่อนและผ่อนคลาย เพราะไม้เป็นตัวแทนของธรรมชาติให้ความรู้สึกเรียบสงบธรรมดาสามัญ จึงทำให้รู้สึกผ่อนคลายอยู่เสมอเมื่อได้พักอาศัย  นี่เองจึงเป็นเหตุผลให้ปัจจุบันมีคนจำนวนมากทีเดียวที่หันมาปลูกสร้างบ้านไม้กันมากขึ้น  พชร ตลาด รับซื้อบ้านไม้เก่า